Edytor CNC dla programowania Off-Line

Programowanie Off-Line jest alternatywą wobec programowania przy pomocy paneli kontrolnych. Programowanie Off-Line jest to wprowadzanie treści programu z wykorzystaniem edytora tekstowego, zbliżonego funkcjonalnie do standardowych edytorów tekstowych systemu Windows. Najważniejsze cechy programowania Off-Line:
  • edytor tekstowy posiada wszystkie udogodnienia edycyjne
  • maksymalny rozmiar programu to aż 5 gigabajtów
  • podwójny tryb edycji (dwa okna tekstowe, umożliwiające kopiowanie i wklejanie fragmentów programów pomiędzy sobą)
  • możliwość bezpośredniego właczenia symulacji tworzonego programu w trybie pojedynczych kroków lub pracy ciągłej
  • link DNC bezpośrednio z edytora do portu RS232 oraz kontrolera CNC, umożliwiający przesłanie stworzonego programu do maszyny
  • opcja edytowania plików tekstowych oraz tłumaczenia programu z innych języków programowania

Oprogramowanie firmy CNC SIMULATION SYSTEMS dostępne jest także w polskiej wersji językowej.


Programowanie Off-Line