Lista funkcji G i M dla kontrolera CNC FANUC0T/ FANUC21iT

G00 Pozycjonowanie (szybki ruch po linii prostej)
G01 Ruch roboczy po linii prostej
G02 Ruch roboczy po łuku, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
G03 Ruch roboczy po łuku, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
G04 Czasowe zatrzymanie ruchu
G20 Ustawienie jednostek na brytyjskie (cale)
G21 Ustawienie jednostek na metryczne (milimetry)
G28 Powrót do punktu referencyjnego
G40 Wyłączenie kompensacji zaokrąglenia narzędzia
G41 Włączenie kompensacji lewostronnej

G42 Włączenie kompensacji prawostronnej
G50 Ustawienie współrzędnych, ograniczenie prędkości obrotów narzędzia
G70 Obróbka wykańczająca
G71 Obróbka zgrubna w osi X
G72 Obróbka zgrubna w osi Z
G73 Powtarzanie szablonu
G74 Zgrubne wiercenie w osi Z
G75 Nacinanie rowków i przecinanie
G76 Gwintowanie w wielu przejściach
G81 Wiercenie głębokich otworów

G90 Cykl obcinania A (zewnętrzne/ wewnętrzne)
G92 Cykl nacinania gwintów
G94 Cykl obcinania B
G96 Utrzymywanie stałej szybkości skrawania
G97 Utrzymywanie stałych obrotów
G98 Ustalenie posuwu na minutę
G99 Ustalenie posuwu na obrót

M00 Natychamiastowe zatrzymanie wykonywania programu
M01 Warunkowe zatrzymanie wkonywania programu
M02 Zakończenie programu głównego
M03 Ustalenie obrotów na prawe
M04 Ustalenie obrotów na lewe
M05 Zatrzymanie obrotów
M06 Automatyczna zmiana narzędzia
M08 Włączenie chłodziwa
M09 Wyłączenie chłodziwa
M10 Otwarcie uchwytu
M11 Zamknięcie uchwytu
M13 Ruch narzędzia naprzód z włączonym chłodziwem
M14 Ruch narzędzia wstecz z włączonym chłodziwem
M30 Zakończenie programu
M98 Wywołanie podprogramu
M99 Zakończenie podprogramu, powrót do miejsca wywołania