HeidenHain 355

W pełni funkcjonalny, wyświetlany na ekranie symulator kontrolera HeidenHain 355


Kontroler CNC HEIDENHAIN DIALOG 355 (specyfikacja)

  • Umożliwia napisanie programu CNC przy pomocy edytora HeidenHain 355 (język adresów słownych)
  • Zdefiniowanie biblioteki narzędzi poprzez panel MDI
  • Sterowanie narzędziem z ekranu w trybie Jog Mode, w celu ustawienia punktu zerowego i offsetów narzędzia
  • Po naciśnięciu przycisku Cycle Start, rozpoczyna się graficzna symulacja procesu obróbki w trybie Auto lub Single Block (tryb pojedyńczych bloków)
  • Zapisywanie i odczytywanie plików z użyciem standardowych funkcji systemu operacyjnego
  • Możliwość połączenia z portem RS232 poprzez link DNC w celu wysłania lub pobrania programu znajdującego się w pamięci rzeczywistego kontrolera HeidenHain 355
  • System pomocy kontekstowej, obejmujący wszystkie aspekty sterowania CNC oraz kody programowania G i M.