Lista adresów słownych dla kontrolera CNC Heidenhain

L Ruch roboczy po linii prostej- współrzędne kartezjańskie
LP Ruch roboczy po linii prostej- współrzędne polarne
L Ścięcie narożników
C Kontury okrągłe- współrzędne kartezjańskie
CP Kontury okrągłe- współrzędne polarne
CR Scieżka po okręgu
CT Łuk styczny do końca poprzedniego ruchu, współrzędne kartezjańskie
CTP Łuk styczny do końca poprzedniego ruchu, współrzędne polarne
RND Zaokrąglone narożniki

LBL REP Etykiety/ Powtarzanie
CALL LBL REP Powtarzanie programu
LBL Podprogram/ Powtarzanie programu
CALL PGM Skok do programu

CYCL DEF 1 Wiercenie zgrubne
CYCL DEF 2 Gwintowanie
CYCL DEF 3 Frezowanie szczelin
CYCL DEF 4 Wykonanie kieszeni
CYCL DEF 5 Wykonanie kieszeni o okrągłym kształcie
CYCL DEF 6 -nie używane-
CYCL DEF 7 Przesunięcie punktu zerowego
CYCL DEF 8 Odbicie lustrzane
CYCL DEF 9 Postój narzędzia po wykonaniu ruchu roboczego
CYCL DEF 10 Obrót
CYCL DEF 11 Skalowanie
M00 Zatrzymanie programu/ Zatrzymanie obrotów/ Wyłączenie chłodziwa
M02 Zatrzymanie programu/ Zatrzymanie obrotów/ Wyłączenie chłodziwa
M03 Włączenie obrotów na prawe
M04 Włączenie obrotów na lewe
M05 Wyłączenie obrotów
M08 Włączenie chłodziwa
M09 Wyłączenie chłodziwa
M13 Włączenie obrotów na prawe/ Włączenie chłodziwa
M14 Włączenie obrotów na lewe/ Włączenie chłodziwa
M30 Tak jak M02. Powrót do bloku 1
M89 Wywołanie cyklu modalne
M99 Wywołanie cyklu