Lista kodów ISO G dla kontrolera CNC Heidenhain

G00 Ruch roboczy, liniowy, współrzędne kartezjańskie, szybki ruch
G01 Ruch roboczy, liniowy, współrzędne kartezjańskie
G02 Ruch roboczy, po łuku, współrzędne kartezjańskie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara
G03 Ruch roboczy, po łuku, współrzędne kartezjańskie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
G05 Ruch roboczy, po łuku, współrzędne kartezjańskie, brak określonego kierunku
G06 Ruch roboczy, po łuku, współrzędne kartezjańskie, stycznie do końca poprzedniego ruchu
G07 Ruch po linii równoległej do osi. Kod G niemodalny.
G10 Ruch roboczy po linii prostej, współrzędne polarne, szybki ruch
G11 Ruch roboczy po linii prostej, współrzędne polarne
G12 Ruch roboczy po łuku, współrzędne polarne, zgodnie z ruchem wskazówek zegara
G13 Ruch roboczy po łuku, współrzędne polarne, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
G15 Ruch roboczy po łuku, współrzędne polarne, bez określonego kierunku
G16 Ruch roboczy po łuku, współrzędne polarne, stycznie do końca poprzedniego ruchu
G04 Postój narzędzia po wykonaniu ruchu roboczego. Kod G niemodalny
G28 Odbicie lustrzane
G36 Orientacja obrotów. Funkcja nie obsługiwana przez system symulacji.
G37 Zdefiniowanie konturu kieszeni. Funkcja nie obsługiwana przez system symulacji.
G54 Przesunięcie punktu zerowego
G72 Współczynik skalowania
G74 Frezoeanie szczelin
G75 Frezowanie kieszeni o kształcie prostokątnym, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
G76 Frezowanie kieszeni o kształcie prostokątnym, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
G77 Frezowanie kieszeni o kształcie prostokątnym, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
G78 Frezowanie kieszeni o kształcie okrągłym, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
G83 Frezowanie kieszeni o kształcie okrągłym, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
G84 Gwintowanie
G17 Wybór płaszczyzny XY, oś narzędzia Z
G18 Wybór płaszczyzny ZX, oś narzędzia Y
G19 Wybór płaszczyzny YZ, oś narzędzia X
G24 Ścięcie narożników. Kod G niemodalny
G25 Zaokrąglenie narożników w podaniem R. Kod G niemodalny
G26 Podejście do konturu względem stycznej do końca poprzedniego ruchu, z podaniem R. Kod G niemodalny
G27 Odejście od konturu z zapamiętaniem R. Kod G niemodalny
G29 Wyznaczenie obecnej pozycji jako biegunu
G30 Określenie rozmiarów materiału dla symulacji, punkt minimalny.
G31 Określenie rozmiarów materiału dla symulacji, punkt maksymalny.
G40 Brak kompensacji narzędzia
G41 Kompensacja ścieżki narzędzia, na lewo od konturu
G42 Kompensacja ścieżki narzędzia, na prawo od konturu
G43 Kompensacja równoległa dodatnia R+. Kod G niemodalny
G44 Kompensacja równoległa ujemna R-. Kod G niemodalny
G70 Wymiary podawane w calach (na początku programu)
G71 Wymiary podawane w milimetrach (na początku programu)
G79 Wywołanie cyklu
G90 Współrzędne absolutne
G91 Współrzędne przyrostowe
G98 Ustawienie numeru etykiety
G99 Określenie narzędzia
M00 Zatrzymanie programu/ Zatrzymanie obrotów/ Wyłączenie chłodziwa
M02 Zatrzymanie programu/ Zatrzymanie obrotów/ Wyłączenie chłodziwa
M03 Włączenie obrotów na prawe
M04 Włączenie obrotów na lewe
M05 Wyłączenie obrotów
M06 Zmiana narzędzia/ Zatrzymanie programu/ Zatrzymanie obrotów
M08 Włączenie chłodziwa
M09 Wyłączenie chłodziwa
M13 Włączenie obrotów na prawe/ Włączenie chłodziwa
M14 Włączenie obrotów na lewe/ Włączenie chłodziwa
M30 Tak jak M02. Powrót do bloku 1
M89 Wywołanie cyklu modalne
M99 Wywołanie cyklu