Panele kontrolne

Poniżej znajdują się widoki w pełni funkcjonalnych paneli kontrolnych, wyświetlanych na ekranie komputera podczas pracy programu symylacyjnego. Przy pomocy poniższych kontrolerów można tworzyć i edytować programy oraz sterować obrabiarką. Inną metodą wprowadzania programów jest użycie edytora Off-Line.

FANUC0T
FANUC0T
(specyfikacja)

FANUC21iT
FANUC21iT
(specyfikacja)

FANUC0M
FANUC0M
(specyfikacja)

FANUC21iM
FANUC21iM
(specyfikacja)

HeidenhainDialog
HeidenhainDialog
(specyfikacja)

HeidenHainISO
HeidenHainISO
(specyfikacja)