Sterowanie obrabiarką

CNC SIMULATION SYSTEMS oferuje możliwość bezpośredniego sterowania obrabiarką przy pomocy programowego linku do najnowszej generacji kart NEXTMOVE, podłączanych do komputera i sterowanych bezpośrednio programem CNCTRAIN.

Tworzenie programu w trybie Off-Line (w edytorze tekstowym) oraz graficzna symulacja obróbki jako pierwszy etap nauki, zwieńczone zostały możliwością sterowania rzeczywistą obrabiarką bezpośrednio przez oprogramowanie szkoleniowe.


Karta kontrolera NEXTMOVE ES