Parametry pracy oraz nastawianie offsetów narzędzi

W programach CNCTRAIN oraz CNC MACHINE SHOP symulowanych jest wiele parametrów pracy obrabiarki. Sterowany przez edytor CNC w trybie programowania Off-Line (w edytorze tekstowym), lub przez wyświetlany na ekranie kontroler CNC, program symulacyjny emuluje własne procedury nastawcze kontrolera.
Standardowo program symulacyjny wyposażony jest w możliwość ustawianie punktu zerowego narzędzi, parametrów ruchu narzędzia oraz nastawiania wszelkich offsetów narzędzia poprzez dotknięcie nożem powierzchni materiału.Ustawianie punktu zerowego w osi X

Nastawianie offsetu długości narzędzia

Ustawianie offsetu średnicy w osi X

Czoło i punkt zerowy w osi Z