Symulacja procesu obróbki

We wszystkich modułach CNC dostępna jest pełna graficzna symulacja procesu nastawiania parametrów narzędzia oraz obróbki materiału. Istnieje możliwość wybrania trybu nauki w postaci interaktywnych lekcji, sterowania maszyną bezpośrednio przy pomocy kontrolera wyświetlanego na ekranie, lub w trybie Off-Line, gdy treść programu wprowadzana jest z klawiatury komputera w oknie edycyjnym.

Widok 3D, obrócony i powiększony

Widok z góry na zaznaczony fragment

Widok z boku z użyciem powiększenia

Widok ścieżki, po której porusza się narzędzie

Gwintowanie wewnętrzne

Ścieżka ruchu narzędzia dla toczenia