CNCTEACH

CNCTEACH oferuje wprowadzenie w zasady pogramowania obrabiarek CNC, poprzez serię interaktywnych lekcji, obejmujących wszystkie kody G i M, stosowane w sterowaniu maszyn CNC.

Studenci mogą wprowadzać zmiany do kodów G i M i obserwować efekty tych zmian podczas symulacji obróbki. Przygotowanie przez producenta oprogramowania lekcje są zabezpieczone przed zapisaniem na dysk w postaci zmienionej przez studentów.

W dowolnej chwili możliwe jest wydrukowanie efektów pracy studenta.

Oprogramowanie firmy CNC SIMULATION SYSTEMS dostępne jest także w polskiej wersji językowej.


Przykład z lekcji na temat obróbki po łuku


Przykład z lekcji na temat komendy G90