CNCTRAIN

CNCTRAIN jest kompletnym systemem szkoleniowym, obejmującym wszystkie aspekty doboru narzędzi, programowania MDI oraz wizualizacji obróbki poprzez wydajną grafikę 2D i 3D, zarówno dla tokarek, jak i frezarek.

Zdefiniuj materiał, korzystając z bazy materiałów, zbuduj bazę narzędzi dla obróbki ręcznej i automatycznej. Ustaw punkt zerowy narzędzia, sterując nim bezpośrednio poprzez kontroler, wyświetlany na ekranie. Offsety narzędzia mogą być obliczane automatycznie, lub definiowane przez użytkownika.

Wprowadź program we wbudowanym edytorze okienkowym, lub korzystając z realistycznie odwzorowanego kontrolera wyświetlanego na ekranie. W dowolnym momencie pracy programu dostępny jest zarówno tryb pojedynczych kroków, jak i pracy ciągłej. Skorzystaj z doskonałej grafiki, aby przybliżyć widok obróbki, przełączyć na widok boczny, widok z góry, widok 3D, lub widok ścieżki narzędzia.

Oprogramowanie firmy CNC SIMULATION SYSTEMS dostępne jest także w polskiej wersji językowej.


Biblioteka narzędzi dla frezarek i tokarek.

Symulacja obróbki w widoku bocznymDoskonałej jakości grafika 3D

Symulacja toczenia

Symulacja toczenia z ukazaniem ścieżki narzędzia