Powody, dla których warto zakupić oprogramowanie CNCTRAIN

1. Do kogo skierowana jest oferta firmy CNCTRAIN SIMULATION SYSTEMS LIMITED?

Oprogramowanie treningowe firmy CNC SIMULATION SYSTEMS LIMITED jest doskonałą ofertą dla instytucji kształcących przyszłych programistów i operatorów maszyn CNC.

Idealnym odbiorcą jest instytucja, posiadająca 2-4 maszyny, wyposażone w kontrolery Fanuc lub HeidenHain. Oprogramowanie symulacyjne pozwala wyposażyć w funkcjonalny kontroler każde pojedyncze stanowisko studenta. Ponieważ instytucja już wcześniej nauczała programowania CNC, posiada swoje własne lekcje i przykłady obróbki, które z powodzeniem można wykorzystać w nauczaniu opartym o symulację obróbki. Nauczyciel jest w stanie używać oprogramowania bez żadnego dodatkowego przygotowania, ponieważ używany w nim kontroler dokładnie odpowiada kontrolerowi maszyny.

W Wielkiej Brytanii takie instytucje (college) w większości wyposażone są w oprogramowanie CNCTrain i bazując na nim, szkolą studentów, kończąc cykl nauki wydaniem dyplomu.

Innym odbiorcą są Politechniki (i inne wyższe uczelnie o profilu technicznym), oferujące stopnie naukowe w inżynierii mechanicznej. Chociaż prawdopodobnie ich studenci nie zostaną operatorami maszyn CNC, jednak muszą rozumieć, jak one funkcjonują. Uczelnie techniczne z reguły posiadają oprogramowanie typu CAM, które oferuje pewne możliwości symulacji i niekiedy jest to wystarczające. Jednakże żaden system CAM nie oferuje emulacji działania kontrolera ani kompletnej symulacji wszystkich cykli pracy każdej maszyny.

Oprogramowaniem treningowym firmy CNC SIMULATION SYSTEMS LIMITED mogą być także zainteresowane większe zakłady produkcyjne, posiadające własne wydziały kształcenia.

2. Jakie są zalety oprogramowania oferowanego przez firmę CNC SIMULATION SYSTEMS LIMITED?

Oprogramowanie treningowe firmy CNC SIMULATION SYSTEMS LIMITEDod wielu lat znajduje uznanie w wielu ośrodkach i centrach edukacyjnych oraz w firmach na całym świecie- między innymi w: Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Brazylii, Kanadzie, Turcji, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Holandii, Izraelu i Arabii Saudyjskiej. Obecnie oprogramowanie to jest również oferowane w Polsce, w polskiej wersji językowej, przez co jego obsługa jest łatwa i nie wymaga zaawansowanej znajomości języka angielskiego.

Stosując oprogramowanie symulacyjne, można zdecydowanie przyspieszyć proces edukacji, ponieważ wielu studentów może pracować indywidualnie na odrębnych stanowiskach, wykonując zadane ćwiczenia, podczas gdy w przypadku użycia maszyn z reguły mamy do czynienia z sytuacją, gdy ilość studentów jest większa niż ilość dostępnych maszyn, co zmusza do długiego oczekiwania na dostęp do maszyny.

Duża różnorodność oferty firmy CNC SIMULATION SYSTEMS LIMITED pozwala na dobór oprogramowania adekwatnego do potrzeb Klienta, zarówno w kwestii wyboru pakietu programów, dodatkowych kontrolerów, jak i ilości stanowisk, na które wykupuje się licencję.

Nauka dzięki oprogramowaniu symulacyjnemu staje się szybsza i efektywniejsza, a doskonała wizualizacja 2D i 3D umożliwia poznawanie tajników programowania maszyn CNC równie skutecznie, jak obserwacja pracy rzeczywistej maszyny.

Wiele gotowych przykładów, stanowiących cenną bazę załączoną do oprogramowania symulacyjnego, pozwala łatwo przyswoić wiedzę i poszerzać umiejętności programistyczne, dzięki możliwości modyfikacji programów CNC i obserwowania rezultatów.

Poza większą szybkością i efektywnością nauki, korzystanie z oprogramowania symulacyjnego wiąże się z wymiernymi korzyściami finansowymi- zdecydowanie redukuje wydatki związane z materiałem, konserwacją maszyn, energią elektryczną, itp.

Do nauki nie są wymagane duże hale maszynowe, wystarczająca jest pracownia wyposażona w kilka stanowisk komputerowych.

Ewentualne błędy studentów nie grożą uszkodzeniem obrabiarki.

W związku z symulacją obróbki CNC na ekranie komputera, proces nauki jest bezpieczniejszy, niż w przypadku obsługi prawdziwej maszyny.

Gdy zaś sama symulacja już nie wystarcza, można podłączyć obrabiarkę CNC, z pośrednictwem karty do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem firmy CNC SIMULATION SYSTEMS LIMITED i w prosty sposób, bezpośrednio z poziomu programu, sterować maszyną, wykonując nawet najbardziej skomplikowane programy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, korzystając z dowolnej formy kontaktu. Przypominamy, iż ceny oprogramowania podlegają indywidualnym negocjacjom, aby ułatwić Państwu skorzystanie z naszej oferty.